Gói 4G

GÓI CƯỚC 4G MỚI NHẤT
Images
SD125Z
Chỉ 125.000đ / tháng

1SD125Z = 125.000đ = 180GB tốc độ cao (6GB / Ngày)

3SD125Z = 375.000đ = 630GB tốc độ cao (7GB / Ngày)

6SD125Z = 750.000đ = 1440GB tốc độ cao (8GB / Ngày)

12SD125Z = 1.500.000đ = 3240GB tốc độ cao (9GB / Ngày)

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
SD135
Chỉ 135.000đ / tháng

- 150GB tốc độ cao (5GB / Ngày)

( 6 Tháng = 810.000đ, 12 Tháng = 1.620.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
V90B
Chỉ 90.000đ / tháng

- 30GB tốc độ cao (1GB / Ngày)
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 30 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 540.000đ, 12 Tháng = 1.080.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
V120B
Chỉ 120.000đ / tháng

- 45GB tốc độ cao (1,5GB / Ngày)
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 50 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 720.000đ, 12 Tháng = 1.440.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
V160B
Chỉ 160.000đ / tháng

- 120GB tốc độ cao (4GB / Ngày)
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 100 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 960.000đ, 12 Tháng = 1.920.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
V180B
Chỉ 180.000đ / tháng

- 180GB tốc độ cao (6GB / Ngày)
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 100 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 1.080.000đ, 12 Tháng = 2.160.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
MXH100
Chỉ 100.000đ / tháng

- 30GB tốc độ cao (1GB / Ngày)
- MIỄN PHÍ truy cập Youtube, Facebook, Tiktok, Tivi360 Không giới hạn.

( 6 Tháng = 600.000đ, 12 Tháng = 1.200.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
MXH120
Chỉ 120.000đ / tháng

- 30GB tốc độ cao (1GB / Ngày)

- Miễn phí truy cập Youtube, Facebook, Tiktok, Tivi360 Không giới hạn.
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 30 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 720.000đ, 12 Tháng = 1.440.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
MXH150
Chỉ 150.000đ / tháng

- 45GB tốc độ cao (1,5GB / Ngày)

- Miễn phí truy cập Youtube, Facebook, Tiktok, Tivi360 Không giới hạn.
- Gọi nội mạng MIỄN PHÍ < 10 phút / cuộc gọi.
- 50 Phút gọi NGOẠI MẠNG

( 6 Tháng = 900.000đ, 12 Tháng = 1.800.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
SD70
Chỉ 70.000đ / tháng

- 30GB tốc độ cao (1GB / Ngày)

( 6 Tháng = 420.000đ, 12 Tháng = 840.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
SD90
Chỉ 90.000đ / tháng

- 45GB tốc độ cao (1,5GB / Ngày)

( 6 Tháng = 540.000đ, 12 Tháng = 1.080.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Images
SD120
Chỉ 120.000đ / tháng

- 60GB tốc độ cao (2GB / Ngày)

( 6 Tháng = 720.000đ, 12 Tháng = 1.440.000đ )

CÁCH ĐĂNG KÝ:

Bước 1: Nạp tiền đủ theo số tháng cần đăng ký 

Bước 2: Nhấn vào ĐĂNG KÝ rồi nhập số điện thoại cần đăng ký vào ô, bấm thêm ĐĂNG NHẬP.

Bước 3: Nhập mã otp theo yêu cầu hệ thống và tìm gói cước cần ĐĂNG KÝ.

Bước 4: Nhấn ĐĂNG KÝ + Đồng ý là thành công.

ĐĂNG KÝ
Tổng đài hỗ trợ bán hàng
Gọi mua sim 02862.76.77.79 (7:30 - 22:00)
Gọi mua sim 0988.515.868 (7:30 - 22:00)
Chat tư vấn Chat tư vấn (7:30 - 22:00)
Chứng nhận: