Internet

DỊCH VỤ INTERNET
img
TV360 BOX T
img
155 Kênh TRUYỀN HÌNH
54.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Xem hơn 155 kênh Truyền hình trong đó có bao gồm các kênh trong nước...

img
TV360 APP
img
155 Kênh TRUYỀN HÌNH
10.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Xem hơn 155 kênh Truyền hình trong đó có bao gồm các kênh trong nước...

img
TV360 BOX H
img
155 Kênh TRUYỀN HÌNH
44.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Xem hơn 155 kênh Truyền hình trong đó có bao gồm các kênh trong nước...

img
SUN3 H
img
Tốc độ Không giới hạn (Tối đa 1 Gbps, tối thiểu 300 Mbps)
330.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
SUN2 H
img
Tốc độ 250 Mbps
245.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
SUN1 H
img
Tốc độ 150 Mbps
220.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
SUN3
img
Tốc độ Không giới hạn (Tối đa 1 Gbps, tối thiểu 300 Mbps)
279.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
SUN2
img
Tốc độ 250 Mbps
229.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
SUN1
img
Tốc độ 150 Mbps
180.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Giá cước ưu đãi, hấp dẫn nhất thị trường và linh hoạt theo từng...

img
STAR1 H
img
Tốc độ 150 Mbps
255.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

img
STAR2 H
img
Tốc độ 250 Mbps
289.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

img
STAR3 H
img
Tốc độ Không giới hạn (Tối đa 1 Gbps, tối thiểu 300 Mbps)
359.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

img
STAR1
img
Tốc độ 150 Mbps
210.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

img
STAR2
img
Tốc độ 150 Mbps
245.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

img
STAR3
img
Tốc độ Không giới hạn (Tối đa 1 Gbps, tối thiểu 300 Mbps)
299.000đ/Tháng
 • img

  - Gọi đến số: 02862.76.77.79  -  0988.515.868 để được tư vấn và làm thủ tục lắp đặt cho quý khách.

  ">

  Ưu điểm của dịch vụ do Viettel cung cấp:

  - Gói cước Star được Viettel kết hợp giữa Wifi truyền thống (Modem Wifi)...

Tổng đài hỗ trợ bán hàng
Gọi mua sim 02862.76.77.79 (7:30 - 22:00)
Gọi mua sim 0988.515.868 (7:30 - 22:00)
Chat tư vấn Chat tư vấn (7:30 - 22:00)
Chứng nhận: