Sim GPhone Vnpt HCM Khuyến Mãi Tháng 01/2020 Hấp Dẫn

Giới thiệu sim gphone, điện thoại gphone là gì?

Gphone là một dạng điện thoại cố định không dây nhưng ở dạng sim do Vnpt HCM cung cấp và phát triển trong hơn 10 năm qua. Đây là một giải pháp cung cấp điện thoại cho các khu vực không thể kéo dây cáp, phủ sóng tín hiệu trên nền hạ tâng GSM.

Ưu điểm của GPhone so với số cố định có dây Vnpt HCM

- Do sử dụng bằng sóng của vinaphone nên chất lượng ổn định.

- Giá cước chỉ bằng cước của điện thoại cố định có dây

- Sử dụng Gphone có thể di chuyển được toàn quốc, phủ sóng nhà mạng Vinaphone là dùng được.

- Thoải mái dùng các dịch vụ giá trị gia tăng như: SMS, chuyển hướng cuộc gọi...

- Số thuê bao của Gphone HCM đầu số 0283, dạng có 11 ký tự ví dụ 350.xxxxx, 360.xxxxx. Hiện nay chúng tôi vẫn đang cung cấp loại sim số gphone hữu ích này.

Danh sách bảng số gphone vnpt tphcm và giá bán mới nhất 

(028) 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8085 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3944 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3890 1368 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3887 1819 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3878 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3886 6168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3887 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 9339 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 1168 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8998 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 38 82 83 82 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 38 86 87 86 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3500 6686 2.9 triệu GPhone HCM
(028) 3886 7768 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 39 179 168 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 39 139 168 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3886 6879 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 38 868 696 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9388 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6099 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 3506 6088 3.5 triệu GPhone HCM
(028) 36 116 117 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 36 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 39 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
(028)36 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234566 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM
(028) 3893 8668 3.9 triệu GPhone HCM
(028)38 808 909 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM
(028)36 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
(028)39 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
(028)38 861 168 3.9 triệu GPhone HCM
(028)35 012 678 3.9 triệu GPhone HCM
(028)36 012 789 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 3501 3579 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM
(028) 39 117 119 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 39 138 139 4.5 triệu GPhone HCM
(028)38 78 79 78 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM
(028) 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM
(028) 3889 9883 5 triệu GPhone HCM
(028) 3884 7788 6 triệu GPhone HCM
(028)38 789 333 7.5 triệu GPhone HCM
(0283) 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM
(0283) 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)36 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)35 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028)39 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
(028) 3885 6688 8 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3505 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3880 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3944 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3884 3886 8 triệu GPhone HCM
(028) 3606 6868 8 triệu GPhone HCM
(028) 3884 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3889 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3878 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3944 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3890 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3893 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3536 8686 9 triệu GPhone HCM
(028) 3887 3888 12 triệu GPhone HCM
(028) 35005 666 12 triệu GPhone HCM
(028) 38 933 999 12 triệu GPhone HCM
(028) 36066 888 12 triệu GPhone HCM
(028) 3893 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3937 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3968 0000 13 triệu GPhone HCM
(028) 3606 0000 13 triệu GPhone HCM
(028)39 131 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 121 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 136 888 15 triệu GPhone HCM
(028)39 138 999 15 triệu GPhone HCM
(028) 3888 3388 20 triệu GPhone HCM
(028) 3888 3838 20 triệu GPhone HCM
(028) 3893 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3880 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3882 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3890 6789 16 triệu GPhone HCM
(028) 3912 7777 15 triệu GPhone HCM
(028) 3606 7777 16 triệu GPhone HCM
(028) 3893 7777 18 triệu GPhone HCM
(028) 3884 7777 18 triệu GPhone HCM
(028) 3900 7777 20 triệu GPhone HCM
(028) 3611 7777 20 triệu GPhone HCM
(028) 389 34567 19 triệu GPhone HCM
(028)36 111 333 22 triệu GPhone HCM
(028)36 03 03 03 19 triệu GPhone HCM
(028)39 136 136 19 triệu GPhone HCM
(028) 3908 8999 16 triệu GPhone HCM
(028) 3900 8999 18 triệu GPhone HCM
(028) 388 45678 19 triệu GPhone HCM
(028)36 10 10 10 22 triệu GPhone HCM
(028) 350 34567 23 triệu GPhone HCM
(028) 389 00000 22 triệu GPhone HCM
(028) 3889 3889 18 triệu GPhone HCM
(028) 3611 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 36 112233 18 triệu GPhone HCM
(028) 3900 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3912 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3612 3333 18 triệu GPhone HCM
(028) 3523 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3503 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3603 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3885 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 3893 6666 20 triệu GPhone HCM
(028) 360 11111 32 triệu GPhone HCM
(028)36 000 111 25 triệu GPhone HCM
(028)39 000 666 25 triệu GPhone HCM
(028) 36 111 888 29 triệu GPhone HCM
(028) 36 111 999 29 triệu GPhone HCM
(028)35 012 345 29 triệu GPhone HCM
(028)39 07 07 07 32 triệu GPhone HCM
(028)39 09 09 09 35 triệu GPhone HCM
(028) 3549 8888 28 triệu GPhone HCM
(028) 3885 8888 38 triệu GPhone HCM

Đối tượng nào nên sử dụng sim gphone vnpt

- Các doanh nghiệp, công ty muốn hỗ trợ khách hàng liên tục.

- Các cơ quan, đoàn thể không muốn kéo dây loàng ngoằng

- Hộ kinh doanh, quán gas, hàng ăn, du lịch...muốn giữ nguyên số Hotline khi chuyển đổi địa điểm.
==> Sử dụng số điện thoại không dây Gphone phù hợp với mọi đống tượng có nhu cầu kinh doanh.

Mua bán, trao đổi sim gphone vnpt tphcm số đẹp, giá rẻ. Kho số gphone lắp di động, dùng toàn quốc, phù hợp làm Hotline kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân...thường xuyên phải di chuyển.

Thủ tục đăng ký mua sim Gphone HCM

+ Đối với cá nhân chỉ cân có CMTND và 1 địa chỉ báo cước, xác minh cước tại Hồ Chí Minh

+ Đối với doanh nghiệp cần có GPKD cấp tại HCM, hồ sơ có con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật

+ Hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ sau đó mới giao sim.

Thời gian lắp đặt sim Gphone Vnpt

+ Hỗ trợ giao sim nhanh chóng sau 60p tại các quận nội thành Hồ Chí Minh

+ Các huyện, quận ở xa có thể hẹn thời gian giữa 2 bên

+ Các khách ở tỉnh sẽ được đăng ký thông tin chính chủ và gửi COD sau 2-3 ngày sẽ nhận sim.

Địa chỉ mua số cố định không dây Gphone uy tín, giá rẻ

+ Số 33/22 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

+ Hotline 24/7: 0886 876 888 - 094 2277 666 - 0942 812 999

+ Website: http://simcodinh.com/ - Email: vienthongdq@gmail.com

+ Chuyên mua bán, trao đổi sim gphone số đẹp toàn quốc

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ

O886 876 888

O942 812 999

TIN KHUYẾN MÃI SIM CỐ ĐỊNH
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tết nguyên đán 2020, simcodinh.com sẽ khuyến mãi giảm giá ngay 10% cho tất cả các số gphone hà nội và sim gphone tphcm theo giá niêm yết trên website.
Chi tiết
Khuyến mãi số cố định có dây Vnpt TP.HCM tháng 01-2020 mới nhất, kho số vip được chúng tôi cập nhật liên tục. Lắp đặt số điện thoại bàn vnpt tphcm số đẹp làm Hotline, làm tổng đài nội bộ.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết