Danh Sách Sim Gphone Vnpt TP.HCM Lắp Di Động Tháng 12/2019

Simcodinh.com - Danh sách bảng số gphone vnpt tphcm đầu số 028 lắp di động mới nhất tháng 12/2019. Kho số cố định không dây Gphone VNPT HCM đẹp giá rẻ, sử dụng toàn quốc. Quý khách hàng tham khảo danh sách bảng số được cập nhật mới nhất dưới đây, mọi nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ hay đăng ký số máy bàn VNPT hãy gọi 0942 812 999 để được phục vụ.

Danh sách bảng số gphone không dây, Số có dây của VNPT

- Bảng số điện thoại không dây Gphone Vnpt Hà Nội: Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

- Bảng sim máy bàn không dây Gphone Vnpt TP.HCM: Bảng sim số gphone Vnpt HCM

- Danh sách list Số có dây Vnpt Hà nội mới nhất: Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

- Danh sách số máy bàn có dây của Vnpt TP.HCM: Số cố định có dây Vnpt HCM

Danh sách chi tiết cụ thể nhất về các số Gphone Vnpt HCM

STT Danh sách số Giá bán Mạng Thông tin Tình trạng

HOTLINE

O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999

1 (028) 3882 7968 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
2 (028) 3880 8079 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
3 (028) 3880 8081 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
4 (028) 3880 8082 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
5 (028) 3880 8083 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
6 (028) 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
7 (028) 3880 8085 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
8 (028) 3944 1368 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
9 (028) 3893 1368 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
10 (028) 3890 1368 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
11 (028) 3887 1819 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
12 (028) 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
13 (028) 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
14 (028) 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
15 (028) 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
16 (028) 3539 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
17 (028) 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
18 (028) 3889 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
19 (028) 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
20 (028) 3878 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
21 (028) 3880 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
22 (028) 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
23 (028) 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
24 (028) 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
25 (028) 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
26 (028) 3889 9168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
27 (028) 3886 6168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
28 (028) 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
29 (028) 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
30 (028) 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
31 (028) 3539 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
32 (028) 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
33 (028) 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
34 (028) 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
35 (028) 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
36 (028) 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
37 (028) 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
38 (028) 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
39 (028) 3878 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
40 (028) 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
41 (028) 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
42 (028) 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
43 (028) 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
44 (028) 3887 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
45 (028) 3889 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
46 (028) 3890 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
47 (028) 3893 9339 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
48 (028) 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
49 (028) 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
50 (028) 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
51 (028) 3880 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
52 (028) 3882 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
53 (028) 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
54 (028) 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
55 (028) 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
56 (028) 3539 1168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
57 (028) 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
58 (028) 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
59 (028) 3885 1168 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
60 (028) 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
61 (028) 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
62 (028) 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
63 (028) 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
64 (028) 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
65 (028) 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
66 (028) 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
67 (028) 3888 0283 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
68 (028) 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
69 (028) 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
70 (028) 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
71 (028) 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
72 (028) 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
73 (028) 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
74 (028) 3880 8998 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
75 (028) 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
76 (028) 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
77 (028) 3890 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
78 (028) 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
79 (028) 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
80 (028) 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
81 (028) 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
82 (028) 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
83 (028) 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
84 (028) 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
85 (028) 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
86 (028) 38 82 83 82 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
87 (028) 38 86 87 86 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
88 (028) 3500 6686 2.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
89 (028) 39 179 168 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
90 (028) 39 139 168 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
91 (028) 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
92 (028) 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
93 (028) 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
94 (028) 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
95 (028) 3886 6879 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
96 (028) 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
97 (028) 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
98 (028) 38 868 696 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
99 (028) 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
100 (028) 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
101 (028) 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
102 (028) 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
103 (028) 3889 9388 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
104 (028) 3606 6099 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
105 (028) 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
106 (028) 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
107 (028) 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
108 (028) 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
109 (028) 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
110 (028) 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
111 (028) 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
112 (028) 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
113 (028) 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
114 (028) 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
115 (028) 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
116 (028) 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
117 (028) 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
118 (028) 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
119 (028) 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
120 (028) 3506 6088 3.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
121 (028) 36 116 117 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
122 (028) 36 007 009 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
123 (028) 39 007 009 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
124 (028)36 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
125 (028) 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
126 (028) 35 234566 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
127 (028) 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
128 (028) 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
129 (028) 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
130 (028) 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
131 (028) 3893 8668 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
132 (028)38 808 909 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
133 (028) 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
134 (028)36 012 678 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
135 (028)39 012 678 3.7 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
136 (028)35 012 678 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
137 (028)36 012 789 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
138 (028) 3501 3579 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
139 (028) 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
140 (028) 39 117 119 4.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
141 (028) 39 138 139 4.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
142 (028)38 78 79 78 4.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
143 (028) 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
144 (028) 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
145 (028) 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
146 (028) 3889 9883 5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
147 (028) 3884 7788 6 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
148 (028)38 789 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
149 (0283) 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
150 (0283) 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
151 (028)36 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
152 (028)35 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
153 (028)39 012 333 7.5 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
154 (028) 3885 6688 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
155 (028) 3503 6868 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
156 (028) 3505 6868 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
157 (028) 3880 6868 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
158 (028) 3944 6868 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
159 (028) 3884 3886 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
160 (028) 3606 6868 8 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
161 (028) 3884 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
162 (028) 3889 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
163 (028) 3878 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
164 (028) 3944 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
165 (028) 3890 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
166 (028) 3893 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
167 (028) 3536 8686 9 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
168 (028) 3887 3888 12 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
169 (028) 35005 666 12 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
170 (028) 38 933 999 12 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
171 (028) 36066 888 12 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
172 (028) 3893 0000 13 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
173 (028) 3937 0000 13 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
174 (028) 3968 0000 13 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
175 (028) 3606 0000 13 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
176 (028)39 131 888 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
177 (028)39 121 888 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
178 (028)39 136 888 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
179 (028)39 138 999 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
180 (028) 3888 3388 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
181 (028) 3888 3838 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
182 (028) 3893 6789 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
183 (028) 3503 6789 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
184 (028) 3880 6789 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
185 (028) 3882 6789 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
186 (028) 3890 6789 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
187 (028) 3912 7777 15 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
188 (028) 3606 7777 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
189 (028) 3523 5555 19 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
190 (028) 389 34567 19 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
191 (028)36 111 333 22 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
192 (028)36 03 03 03 19 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
193 (028)39 136 136 19 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
194 (028) 3908 8999 16 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
195 (028) 3900 8999 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
196 (028) 388 45678 19 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
197 (028)36 10 10 10 22 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
198 (028) 350 34567 23 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
199 (028) 389 00000 22 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
200 (028) 388 00000 22 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
201 (028) 3900 7777 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
202 (028) 3611 7777 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
203 (028) 3893 7777 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
204 (028) 3889 3889 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
205 (028) 3611 3333 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
206 (028) 36 112233 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
207 (028) 3900 3333 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
208 (028) 3912 3333 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
209 (028) 3612 3333 18 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
210 (028) 3523 6666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
211 (028) 3503 6666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
212 (028) 3603 6666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
213 (028) 3885 6666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
214 (028) 3893 6666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
215 (028) 3504 9999 28 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
216 (028) 360 11111 32 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
217 (028)36 000 111 25 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
218 (028)39 000 666 25 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
219 (028) 36 111 888 29 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
220 (028) 36 111 999 29 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
221 (028)35 012 345 29 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
222 (028)39 07 07 07 32 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
223 (028)39 09 09 09 35 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
224 (028)389 32222 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
225 (028)389 34444 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
226 (028)389 35555 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
227 (028)389 36666 20 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc
228 (028)389 38888 32 triệu GPhone HCM Sim lắp di động Dùng toàn quốc

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM

O94 2277 666 - O886 876 888

2 (028) 3898 6789 15 triệu Số có dây Cam kết 330k TP.HCM
3 (028) 3513 6789 15 triệu Số có dây Cam kết 330k TP.HCM
4 (028) 3520 6789 15 triệu Số có dây Cam kết 330k TP.HCM
5 (028) 38 456 888 15 triệu Số có dây Cam kết 220k TP.HCM
6 (028) 3511 7777 18 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
7 (028) 3930 7777 18 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
8 (028) 3843 7777 18 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
9 (028) 3838 3858 20 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
10 (028) 3838 3898 20 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
11 (028) 3838 6898 20 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
12 (028)3 765 4321 20 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
13 (028) 355 33333 25 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
14 (028) 38 555 666 25 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
15 (028) 39 77 88 99 30 triệu Số có dây Cam kết 550k TP.HCM
16 (028) 38 33 88 99 28 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
17 (028) 39 119 119 60 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
19 (028) 39 168 168 79 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
20 (028) 39 333 333 299 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
21 (028) 35 888 888 399 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM
22 (028) 38 485 868 499 triệu Số có dây Không cam kết TP.HCM

Danh sách bảng số gphone vnpt tphcm tháng 12/2019

Thủ tục, giấy tờ cần để đăng ký số cố định VNPT

- Đối với khách hàng cá nhân chỉ cần cung cấp CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đối với khách hàng doanh nghiệp: Cung cấp GPKD + làm hồ sơ ký kết đầy đủ dấu mộc, chữ ký người đại diện.

- Hỗ trợ giao và thu hồ sơ tại nơi đối với khối doanh nghiệp.

- Lưu ý: Sim số không có hoá đơn VAT.

Thời gian hoà mạng, giao sim máy bàn VNPT

- Hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ cho cá nhân, công ty nhanh chóng.

- Đăng ký chỉ dẫn, hiển thị danh bạ trên tổng đài 1080 cho công ty.

- Hỗ trợ giao sim gphone nhanh chóng ngay trong ngày nếu khách hàng ở nội thành.

- Gửi COD trong 1-2 ngày nếu quý khách hàng ở ngoại thành hoặc ở tỉnh xa.

- Số máy bàn có dây lắp đặt từ 2-5 ngày tuỳ vào cơ sở hạ tầng có sẵn hay phải đăng ký mới.

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ HÒA MẠNG GPHONE, ĐTCĐ VNPT

0942 812 999 - 094 2277 666

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ

O886 876 888

O942 812 999

TIN KHUYẾN MÃI SIM CỐ ĐỊNH
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tết nguyên đán 2020, simcodinh.com sẽ khuyến mãi giảm giá ngay 10% cho tất cả các số gphone hà nội và sim gphone tphcm theo giá niêm yết trên website.
Chi tiết
Khuyến mãi số cố định có dây Vnpt TP.HCM tháng 01-2020 mới nhất, kho số vip được chúng tôi cập nhật liên tục. Lắp đặt số điện thoại bàn vnpt tphcm số đẹp làm Hotline, làm tổng đài nội bộ.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết