Cập Nhật Bảng Sim Số Cố Định Gphone Vnpt Hà Nội Tháng 12/2019

Simcodinh.com - Cập nhật khuyến mãi danh sách bảng số gphone vnpt hà nội trong tháng 12/2019.  Kho số máy bàn Gphone Hà Nội mới nhất, giá tốt nhất hiện nay. Đăng ký lựa chọn số đẹp ngay kẻo hết. Quý khách hàng tham khảo danh sách bảng số được cập nhật mới nhất dưới đây, mọi nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ hay đăng ký số máy bàn VNPT hãy gọi 0942 812 999 để được phục vụ.

Danh sách bảng số gphone không dây, số cố định có dây của VNPT

- Bảng số điện thoại không dây Gphone Vnpt Hà Nội: Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

- Bảng sim máy bàn không dây Gphone Vnpt TP.HCM: Bảng sim số gphone Vnpt HCM

- Danh sách list Số có dây Vnpt Hà nội mới nhất: Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

- Danh sách số máy bàn có dây của Vnpt TP.HCM: Số cố định có dây Vnpt HCM

Danh sách chi tiết cụ thể nhất về các số Gphone Vnpt Hà Nội

STT Sim GPhone  Giá bán Mạng Tính năng Cam kết cước

Tư Vấn GPhone Hà Nội

O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999

1 0243 999 0900 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
2 0243 999 1618 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
3 0243 999 2526 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
4 0243 999 1110 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
5 0243 999 1020 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
6 0243 999 1030 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
7 024 3996 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
8 024 3995 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3993 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
10 024 3992 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
11 024 3991 5659 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
12 024 3996 5658 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
13 024 3998 5658 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
14 024 3993 2829 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
15 024 3912 3989 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
16 024 3992 1686 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
17 024 3997 1686 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
18 024 3998 2829 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
19 024 3996 1102 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
20 024 3998 2838 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3997 5886 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3991 5991 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
23 024 3992 7992 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
24 024 8585 5669 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
25 024 3360 3899 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3918 3899 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3991 3839 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3996 5368 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
29 024 3992 5368 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
30 0243 999 5958 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
31 0243 991 1995 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
32 0243 991 1996 1.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
33 024 3917 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
34 024 3991 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
35 024 3995 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
36 024 3996 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
37 024 3997 1900 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
38 024 3991 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
39 024 3992 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
40 024 3997 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
41 024 3998 1800 1.600.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
42 0243 9999 193 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
43 0243 9999 194 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
44 0243 9999 233 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3995 4995 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
46 024 8586 1166 1.800.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
47 024 3996 3883 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
48 024 3998 5995 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
49 024 3998 1991 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
50 024 3998 5665 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
51 024 3995 5665 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
52 024 3992 5225 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
53 024 3995 5225 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
54 024 3995 6116 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
55 024 3996 6116 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
56 024 3995 6226 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
57 024 3990 6556 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
58 024 3998 6556 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
59 024 3991 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
60 024 3992 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
61 024 3995 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
62 024 3996 5115 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
63 024 3990 8118 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
64 024 3990 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
65 024 3995 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
66 024 3990 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
67 024 3990 9339 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
68 024 3991 9559 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
69 024 3992 9779 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
70 024 3997 9119 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
71 024 3997 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
72 0243 915 8998 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
73 024 8588 9229 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
74 024 3997 3993 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
75 024 3995 9292 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
76 024 3998 2992 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
77 024 3990 3663 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
78 024 3992 3663 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
79 024 3992 7997 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
80 024 8588 7997 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
81 024 3997 9191 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
82 024 3993 6993 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
83 024 3996 8228 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
84 024 3992 9559 2.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
85 02439 138 338 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
86 02439 168 968 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
87 02485 883 993 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
88 024 3993 9779 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
89 024 8585 2992 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
90 024 8585 2882 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
91 024 8585 1991 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
92 0243 999 5665 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
93 024 8585 6556 2.500.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
94 024 3901 3999 6.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
95 0243 91 45678 10.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
96 02485 888 444 12.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
97 02439 197 197 12.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết
98 0243 918 6789 15.000.000 đ GPhone Sim lắp di động Không cam kết

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O942277666 - O886876888

1 0243 8332 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
2 0243 3916 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
3 02439 303 888 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
4 02437 338 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
5 02438 311 666 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
6 02433 281 888 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
8 02435 823 999 4.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 200k
9 0243 576 5555 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
10 0243 747 3333 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
11 0243 526 6789 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
12 02438 586 586 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
13 0243 972 6789 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
14 02432 959 959 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
15 024 3321 3333 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
16 02435 522 522 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
17 02437 656 656 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
18 02439 606 606 6.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Cam kết 400k
19 02432 383 383 8.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Không cam kết
20 0243 396 6868 8.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Không cam kết
21 024 3285 8888 29.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Không cam kết
22 02438 444 444 38.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Không cam kết
23 02438 24 24 24 38.000.000 đ ĐTCĐ Số có dây Không cam kết
24 024 9999 8888 500.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
25 028 9998 9999 200.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
26 024 9999 9999 2.500.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
27 028 9999 9999 1.800.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây Không cam kết
28 0236 999 9999 1.250.000.000 đ ĐTCĐ Số cố định có dây  Không cam kết

 Cập nhật danh sách số Gphone Hà Nội mới nhất tháng 12/2019

Thủ tục, giấy tờ cần để đăng ký số cố định VNPT

- Đối với khách hàng cá nhân chỉ cần cung cấp CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.

- Đối với khách hàng doanh nghiệp: Cung cấp GPKD + làm hồ sơ ký kết đầy đủ dấu mộc, chữ ký người đại diện.

- Hỗ trợ giao và thu hồ sơ tại nơi đối với khối doanh nghiệp.

- Lưu ý: Sim số không có hoá đơn VAT.

Thời gian hoà mạng, giao sim máy bàn VNPT

- Hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ cho cá nhân, công ty nhanh chóng.

- Đăng ký chỉ dẫn, hiển thị danh bạ trên tổng đài 1080 cho công ty.

- Hỗ trợ giao sim gphone nhanh chóng ngay trong ngày nếu khách hàng ở nội thành.

- Gửi COD trong 1-2 ngày nếu quý khách hàng ở ngoại thành hoặc ở tỉnh xa.

- Số máy bàn có dây lắp đặt từ 2-5 ngày tuỳ vào cơ sở hạ tầng có sẵn hay phải đăng ký mới.

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ HÒA MẠNG GPHONE, ĐTCĐ VNPT

0942 812 999 - 094 2277 666

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ

O886 876 888

O942 812 999

TIN KHUYẾN MÃI SIM CỐ ĐỊNH
Siêu khuyến mãi sim gphone vnpt lắp di động, số máy bàn đẹp có dây của VNPT. Hỗ trợ đăng ký chính chủ, giao sim tận nơi, lắp đặt nhanh chóng.
Chi tiết
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tết nguyên đán 2020, simcodinh.com sẽ khuyến mãi giảm giá ngay 10% cho tất cả các số gphone hà nội và sim gphone tphcm theo giá niêm yết trên website.
Chi tiết
Khuyến mãi số cố định có dây Vnpt TP.HCM tháng 01-2020 mới nhất, kho số vip được chúng tôi cập nhật liên tục. Lắp đặt số điện thoại bàn vnpt tphcm số đẹp làm Hotline, làm tổng đài nội bộ.
Chi tiết
Cập nhật sim di động vinaphone, mobifone, viettel số đẹp giá rẻ. Sang tên chính chủ, giao dịch tận nơi, kho số khổng lồ. Liên hệ ngay 0886 876 888 - 0942 812 999 - 094 2277 666 để tư vấn, đặt mua sim số đẹp.
Chi tiết